Header Ads

ແນະນໍາເຂດປົກຄອງພິເສດ ຮ່ອງກົງຄອບຮັບ 20 ປີໃນການກັບຄືນສູ່ການປົກຄອງຂອງ ສປ ຈີນໃນວາລະພິເສດການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ເຂດປົກຄອງພິເສດ ຮ່ອງກົງ ກັບຄືນສູ່ອ້ອມກອດຂອງ ສປ ຈີນ  ຄົບຮອບ 20 . ມື້ນີ້ tonamcha.com ພາທຸກທ່ານມາຮູ້ຈັກ ຮ່ອງກົງ  ແລະ ສະຖານທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ຄວນໄປຊົມ ເມື່ອທ່ານໄປທ່ຽວຮ່ອງກົງ. ພາບການສະແດງແສງສີສຽງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ ເຂດປົກຄອງພິເສດ ຮ່ອງກົງ 
ກັບຄືນສູ່ການປົກຄອງຂອງ ສປ ຈີນ ຄອບນຮອບ 20 ປີ
ວິດີໂອ ແນະນໍາກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ 
Expedia


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  
___________Powered by Blogger.