Header Ads

News

Videos

Inspiration

Ad Home

​ລັດ​ຖະ​ບານ ຍີ່​ປຸ່ນ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເຂົ້າ 627 ໂຕນ ແກ່ ສ​ປ​ປ ລາວ

12:50 AM
ເຂົ້າສານຈໍານວນ 627 ໂຕນ ຊຶ່ງ​ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້​ຂົນ​ສົ່ງມາຮອດ ສາງຂອງອົງການອາຫານໂລກທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ​ໃນ​...Read More

ລາວ ມີຄວາມສ່ຽງຈາກການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃນລະດັບທີ່ຕໍ່າ

1:04 AM
ສປປ ລາວ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍໃນລະດັບທີ່ຕ່ຳ, ລາວເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມສະຫງົບ ປາສະຈາກການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ໃນປີ 2018 ສປປ ລາວ ໄດ...Read More

ກັບຄືນເຂົ້າສູນແລ້ວຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ລັກໜີອອກຈາກສູນປິ່ນປົວຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ

12:41 AM
ຈາກກໍລະນີທີ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ- 19 ລັກໜີອອກຈາກສູນປິ່ນປົວຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໃນວັນທີ 9 ສິງຫາ 2021. ຫລ້າສຸດຜູ້ກ່ຽວໄດ້ກັບຄືນໄປສະເໜີຕົວເພື່ອຂໍປິ...Read More

Lifestyle

Article

Health & Beauty

Powered by Blogger.