Header Ads

News

Videos

Inspiration

Ad Home

ຈີນລົງທຶນໃນຂົງເຂດພະລັງງານ 11 ໂຄງການລວມ 16 ເຂື່ອນໄຟຟ້າ

8:02 AM
ພາບປະກອບ : AIDC ຕາມການລາຍງາຍຂອງ ຊີຣາໄອ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ : ຮອດທ້າຍປີ 2020 ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ບໍລິສັດຈີນ ລົງທຶນມີ 11 ໂຄງການ ລວມມີເຂື່ອນ 16 ແຫ່ງ ເ...Read More

ຜົນສຳຫຼວດເສດຖະກິດ ປີ 2020 ລະບຸວ່າກົນໄກເສດຖະກິດລາວ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ກວມ 94,2%

1:18 AM
ອີງຕາມບົດລາຍງານຜົນການສຳຫຼວດເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ III 2019 – 2020 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານເສດຖະກິດແບ່ງຕາມຂະໜາດວິສາຫະກິດ ໂດຍອີງຕາມດຳລັດຂອ...Read More

ປະຕິບັດກົດ 20 ຂໍ້ແລ້ວຊີວິດຈະມີແຕ່ຄວາມສຸກ ແນະນໍາໂດຍ ມະຫາວິທະຍາໄລ Harvard

10:15 PM
ນີ້ແມ່ນບົດຄວາມ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Harvard ທີ່ແນະນໍາໄວ້ໃນປີ 2016 ໂດຍສະເໜີໃຫ້ລອງປະຕິບັດກົດ 20 ຂໍ້ແລ້ວຊີວິດຈະມີແຕ່ຄວາມສຸກ ຄວາມຈະເລີນ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ...Read More

Lifestyle

Article

Health & Beauty

Powered by Blogger.