Header Ads

ຕໍານານ Bill Gates ຜູ້ໃຫ້ກໍາເນີດ Microsoft Incຖ້າເວົ້າເຖິງ ບິລ ເກດ ຄົງບໍ່ມີໃຜບໍ່ຮູ້ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ ເຊິ່ງໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາກໍຄົງໜີບໍ່ພົ້ນຜະລິດຕະພັນພາຍໃຕ້ສະຕິປັນຍາຂອງເຂົາຜູ້ເຊິ່ງມີ IQ ສູງເຖິງ 160 ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ລໍ້າລວຍທີ່ສຸດໃນໂລກນະຕອນນີ້ ແຖມຍັງເປັນເສດໃຈບຸນຄົນໝຶ່ງທີ່ບໍລິຈາກເງິນເພື່ອການກຸສົນມະຫາສານຕໍ່ປີ.  ສໍາລັບຕໍານານ Microsoft Inc ເກີດຂື້ນໃນປີ 1975 ໂດຍ  Paul Allen ແລະ  Bill Gates ສອງຄູ່ຫູຕ່າງອາຍຸທີ່ຕ້ອງການປ່ຽນແປງໂລກນີ້ດ້ວຍການນໍາເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອພັດທະນາຊີວິດ ແລະ ການເຮັດວຽກໃຫ້ງ່າຍຂື້ນ.  ສໍາລັບລາຍລະອຽດ ແລະ ເນື້ອໃນອື່ນໆສາມາດເບິ່ງເພີ່ມເຕີມໃນສາລະຄະດີລຸ່ມນີ້.​


ທີ່ມາ: Blood in Red
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    
___________


Powered by Blogger.