Header Ads

໙ ຫຼັກຄິດເພື່ອກ້າວສູ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດ໑. ທຸກບັນຫາທີ່ກຳລັງປະເຊີນນັ້ນແມ່ນໂອກາດຊ້ອນຢູ່ສະເໝີ

໒. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນແມ່ນການສ້າງມູນຄ່າ
໓. ຄວາມຢ້ານກົວຂອງເຮົາເປັນຕົວຊີ້ວັດວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາກຳລັງເຮັດນັ້ນຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ ຫຼື ລົ້ມແຫຼວ
໔. ເຮົາບໍ່ສາມາດຄາດຫວັງກັບທຸກຢ່າງໄດ້
໕. ເຮົາເປັນຄົນກຳນົດເປົ້າໜາຍຂອງຊິວິດ ແລະ ຄວາມສົນໃຈໃດໜື່ງ ເຊັ່ນດຽວກັບຄວາມສໍາເລັດ
໖. ເວລາເປັນສິ່ງທີ່ມີຄ່າກວ່າເງິນ 
໗. ຜົນຕອບຮັບເປັນດ້ານບວກກໍ່ເພາະເຮົາລົງມືກະທຳໃນດ້ານບວກຂອງຊີວິດ
໘. ຄວາມສົມບູນເປັນເລື່ອງມະໂນ 
໙. ຊີວິດຂອງຕົນເອງກໍ່ຕ້ອງແມ່ນຕົນເອງເປັນຜູ້ກຳນົດ ແລະ ສ້າງຝັນໃຫ້ເປັນຈິງ
ທີ່ມາ: dekjewclub
Powered by Blogger.