Header Ads

ວັດໂຕະໂໝະ ບູຮານສະຖານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເມືອງປະທຸມພອນ ແຂວງຈຳປາສັກ

ມື້ນີ້ທີມງານ tonamcha.com ພາມາຮູ້ຈັກ ວັດໂຕະໂໝະ ອີກໜື່ງບູຮານສະຖານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເມືອງປະທຸມພອນ ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ເປັນເປັນໜື່ງໃນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າສົນໃຈ.  ສໍາລັບລາຍລະອຽດ ແລະ ຮູບພາບບັນຍາກາດສາມາດເລິ່ງຄລີບວີດີໂອ ແລະ ພາບລຸ່ມນີ້ເລີຍ: © ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________Powered by Blogger.