Header Ads

ໂຮງງານ Tesla Giga Factory

ທີມງານ tonamcha.com ພາມາເບິ່ງໂຮງງານ Tesla Giga Factory ຂອງບໍລິສັດ Tesla Motors ພາຍໃຕ້ການນໍາຂອງ CEO ສຸດອັດສະນິຍະ Elon Musk . ສຳລັບໂຮງງານແຫ່ງນິ້ຖຶເປັນໂຮງງານທີ່ມີມາດຕະຖານ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂຊຊີທີ່ທັດສະໄໝທີ່ສຸດໃນການບໍລິຫານຈັດການສາຍການຜະລິດລົດທີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າໃນແບຣນ "Tesla".   ບໍລິສັດ Tesla Motors ກໍ່ຕັ້ງຂື່ນໃນວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2003  ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ທີ່ Palo Alto ເມືອງ Califonia  ສະຫະລັດອາເມລິກາ ມີລາຍຮັບທັງໝົດ US$7.00B (2016) ແລະ ຊັບສີນທັງໝົດ US$22.66B (2016) ເປັນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດທີ່ມີການຂະຫຍາຍໂຕໄວທີ່ສຸດໃນອຸດສະຫະກຳຍານຍົນ.

-----------------

Powered by Blogger.