Header Ads

3 ສີລະປິນລາວຜູ້ໃຈກ້າຊ່ວຍຊີວິດເດັກນ້ອຍ ຈາກເຫດລົດເມລະເບີດ


ກ່ອນອື່ນຕ້ອງຂໍຊົມເຊີຍນໍ້າໃຈຂອງທັງສາມສີລະປິນລາວຜູ້ໃຈກ້າສາມທ່ານຄື ທ່ານ  ດາວວີ, ທ່ານ ເອກະລິນຖິ່ນເມືອງງາ ແລະ ທ່ານ ເອັດສາຍນໍ້າຍາມ ທີ່ແລ່ນຜ່າແປວໄຟເພື່ອຊ່ວຍເດັກນ້ອຍທີ່ຕິດຢູ່ກອງໄຟອອກມາຈົນສຳເລັດຈາກເຫດລົດເມລະເບີດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍລອດຊີວິດ ເຊິ່ງເຫດການດັ່ງກ່າວຄິດເຫັນຄໍາບູຮານທີ່ວ່າ “ສະຖານະການສ້າງວິລະບູລຸດ” . 


ສຳລັບເຫດລົດເມລະເບີດ ແມ່ນເກີດຂື້ນທີ່ບ້ານນາລ້ອມ ເມືອງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 28/5/2017 ຜ່ານມານີ້ ເຊິ່ງເຫດດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບ 3 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 1ຄົນ.​

ພາບເຫດການ-1


ພາບເຫດການ-2
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------


Powered by Blogger.