Header Ads

9 ແນວຄິດໃນການຕົບແຕ່ງສວນ ຫຼື ລະບຽງໜ້າເຮືອນ


ມື້ນີ້ ທີມງານໂຕະນໍ້າຊາ ເກັບພາບຮູບແບບການຈັດສວນໜ້າເຮືອນ ແລະ ລະບຽງໜ້າເຮືອນມາເປັນໄອເດຍາສໍາລັບຜູ່ທີ່ກຳລັງມຮແຜນຕົບແຕ່ງສວນທີ່ເຮື່ອນເພື່ອສ້າງເປັນບ່ອນນັ່ງພັກຜ່ອນ, ມຸມສະບາຍສໍາລັບການອ່ານໜັງສື, ມຸນກາເຟສໍາລັບສົນທະນາ ຫຼຶ ເຮັດວຽກ (Home Office ) ຢູ່ກັບເຮືອນໃນວັນເສົາອາທິດ.  ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີເນື້ອທີ່ຫຼາຍອາດເພີ່ມພື້ນທີ່ສະໜາມຫຼິ້ນເດັກນ້ອຍກໍເປັນແນວຄິດທີ່ດີ ຫຼື ອາດຈະເຮັດເປັນສວນຜັກນ້ອຍໆໄວ້ເກັບກີນພາຍໃນຄອບຄົບກໍ່ບໍ່ເສຍຫາຍ.

ພາບຮູບແບບການຈັດສວນ (2)


ພາບຮູບແບບການຈັດສວນ(3)

ພາບຮູບແບບການຈັດສວນ(4)

ພາບຮູບແບບການຈັດສວນ(5)

ພາບຮູບແບບການຈັດສວນ(6)


ພາບຮູບແບບການຈັດສວນ(7)

ພາບຮູບແບບການຈັດສວນ(8)ໂຕະນໍ້າຊາ   | tonamcha.com
-----------------Powered by Blogger.