Header Ads

ວີວທໍາມະຊາດ ແລະ ຕາດຫ້ວຍຍາງຄໍາທີ່ພູບາຈຽງ
ຫຼັງຈາກທີມງານໂຕະນໍ້າຊາ ແນະນໍາຕໍານານນິທານພື້ນບ້ານລາວ ທ້າວບາຈຽງ ນາງມະໂລງ, ຕໍານານພູສະເຫຼົ້, ພູມະໂລງ ແລະ ພູບາຈຽງ. ມື້ນີ້ທີມງານ tonamcha.com ເກັບພາບທໍາມະຊາດຢູ່ບໍລິເວນພູບາຈຽງ ມາໃຫ້ເບິ່ງ ເຊິ່ງເພີ່ນເອິ້ນວ່າຕາດຫ້ວຍຍາງຄໍາ ຫຼື ຕາດຫຼັກ 5  ເປັນໜຶ່ງໃນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຍອດນິຍົມໃນອາດີດ 20 ປາຍປີຜ່ານມາໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະບຸນປີໃໝ່ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນສ່ວນໜຶ່ງຕາດນີ້ກາຍເປັນຮິສອດ ແລະ ສະໜານກ໊ອບ.  ສໍາລັບຕາດ ແລະ ພູບາຈຽງ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ບ້ານຫ້ວຍຍາງຄໍາ ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັດ ປັດຈຸບັນຕາດນີ້ຍັງຄົງມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າໄປທ່ຽວຊົມຕາດນີ້ຢູ່ເປັນປະຈໍາໂດຍສະເພາະຊາວເມືອງປາກເຊ. 

ພາບບໍລິເວນພູບາຈຽງ

ພາບບໍລິເວທີ່ເປັນຕາດ

ພາບບໍລິເວນໃກ້ຕີນພູບາຈຽງ

ປ່າຕີນພູບາຈຽງ


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------Powered by Blogger.