Header Ads

ອັນຕະລາຍຈາກຫຍ້າທຽມ


ນີ້ແມ່ນອັນຕະລາຍຈາກຫຍ້າທຽມທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມໃນການຫຼິ້ນເຕະບານ ຫຼື ກິລາປະເພດອື່ນໆຈາກການນໍາໃຊ້ສະໜານຫຍ້າທຽມ.  ສໍາລັບກໍລະນິສຶກສາ ແລະ ເຫດການອຸທາຫອນນີ້ແມ່ນເກີດຂື້ນທີ່ປະເທດເພື່ອບ້ານເຮົາ  (ປະເທດໄທ) ໂດຍແມ່ນຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸ໊ກຊື່ Kithsada Tammarach   ໂພສຂໍ້ຄວາມເຕື່ອນອັນຕະລາຍຈາກຫຍ້າທຽມ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມັກຫຼິ້ນກິລາແຕະບານ ທີ່ອາດຫຼົງລືມ ຫຼຶ ຂາດສະຕິໃນການຫຼິ້ນຈົນນໍາມາສູ່ອຸບັດຕິເຫດໃນຄັ້ງນີ້.  


ຜູ້ບາດເຈັບ

ບາດແຜຈາກອຸບັດຕິເຫດ

ພາບການປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນ

ພາບການປະຖົມພະຍາບານ

ຊີ້ຈຸດເກີດເຫດ

ພາບຜູ້ບາດເຈັບຖຶກສົ່ງໂຕໄປໂຮງໝໍ

ພາບຜູ້ບາດເຈັບ

ທີ່ມາKithsada Tammarach 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  
-----------------


Powered by Blogger.