Header Ads

ສ່ອງຄວາມງົດງາມຂອງປະເທດ "New Zealand"ການເດີນທາງຕ່າງແດນມື້ນີ້ tonamcha.com ພາທຸກທ່ານມາຮູ້ຈັກປະເທດໃນຝັນຂອງຄົນໜຸ່ມສາວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນປະເທດທີ່ຢາກເຮັດວຽກ, ຢາກສຶກສາຕໍ່, ຢາກມາດື່ມນໍ້າເຜິ້ງພະຈັນ (Honeymoon )ຫຼັງແຕ່ງງານ  ແລະ  ຢາກທ່ອງທ່ຽວປະເທດນີ້ຈັກຄັ້ງໜຶ່ງ ໃນຊີວິດເພື່ອສໍາຫຼວດໂລກກ້ວາງ ແລະ ຫາປະສົບການຊີວິດໃໝ່ໆໃນຕ່າງແດນ ເຊິ່ງປະເທດທີ່ກຳລັງກ່າວນີ້ແມ່ນ ປະເທດນີວຊີແລນ (New Zealand). 


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  
___________Powered by Blogger.