Header Ads

ຈາລຶກ 50 ປີກັບການກຳເນີດຕູ້ ATM 27/06/1967-27/06/2017


ຈອນ ເຊພເພີຣດ ຊາວອັງກິດ ເປັນຜູ້ປະດີດຕູ້  ATM ຕູ້ທໍາອິດຂອງໂລກໃນປີ 1965  ເຊິ່ງເກີດຈາກການພົບບັນຫາໃນການຖອນເງິນ ໂດຍລາວຈະໄປຖອນເງິນໃນຕອນທ້າຍອາທິດ ແຕ່ໄປຊ້າພຽງນາທີດຽວ ກ່ອນທີ່ທະນາຄານຈະປິດໃຫ້ບໍລິຫານ ແລະ ນັ້ນກໍເຮັດທີ່ມາໃຫ້ລາວເກີດມີແນວຄິດຢາກສ້າງຕູ້  ATM ສໍາລັບຖອນເງິນ ແລະ ນໍາເອົາແນວຄິດນີ້ໄປສະເໜີທະນາຄານ  ບາຣເຄສ (Barclays). 



ຈອນ ເຊພເພີຣດ ເລີ່ມການປະດິດ ຕູ້  ATM ຈາກການດັດແປງເຄື່ອງຈໍາໜ່າຍຊ໊ອກໂກແລດ ເຊິ່ງລາວຫຼຸດລະຫັດຜ່ານຈາກ 6  ໂຕມາເຫຼືອພຽງ 4 ໂຕດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ມັນຍາວເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ເມຍລາວບໍ່ຈື່ລະຫັດ ATM ໂຕເອງບໍ່ໄດ້. 



 ໃນວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 1967 ( ຫຼຶ ກົງກັບມື້ນີ້ 27 ມິຖຸນາ 2017 ) ຕູ້  ATM ເຄື່ອງທໍາອິດຂອງໂລກກໍຖືກເປີດໂຕຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີພຽງ 6 ເຄື່ອງ ແລະ ສາມາດຖອນເງິນພຽງຄັ້ງລະ 10  ປອນເທົ່ານັ້ນ.​


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  
___________

Powered by Blogger.