Header Ads

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ດ່ານສາກົນນໍ້າກັ່ນ ກວດພົບເຫັນໄມ້ຄ້າຍຄືໄມ້ຄະຍຸງຈຳນວນປະມານ 9.000 ກ່ວາກິໂລ.ໃນວັນທີ 21/6/2017 ຜ່ານມາ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ປະຈຳດ່ານສາກົນນຳກັ່ນ ໄດ້ກວດກາພົບເຫັນໄມ້ຄ້າຍຄືໄມ້ຄະຍຸງຈຳນວນປະມານ 9.000 ກ່ວາກິໂລ, ທີ່ຊຸກເຊື່ອງຢູ່ລົດຕູ້ຄອນເທັນເນີຫມາຍເລກທະບຽນ:43C-123.30 ທີ່ບັນທຸກສາລີເມັດເພື່ອສົ່ງອອກ- ເຂົ້າໄປ ສສ ຫວຽດນາມ.  ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈະແດງໂຕເຂົ້າກວດສອບ ແລະ ຢືດຂອງກາງດັ່ງກ່າວໄວ້
ເຊິ່ງປະກອຍມີ ໄມ້ຄະຍຸງຈຳນວນປະມານ 9.000 ກ່ວາກິໂລ ແລະ ລົດບັນທຸກຕູ້ຄອນເທັນເນີ  ພ້ອມດຽວກັບສົ່ງລາຍງານຂໍທິດຊີ້ນຳຈາກຂັ້ນເທີງເພື່ອດໍາເນີນການໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. ທີ່ມາ ໄພວັນ ວົງພັນທອງ 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com   
___________


Powered by Blogger.