Header Ads

(ວິດີໂອ) ເຫດການໄຟໄໝ້ຕະຫຼາດເຂດດົງໂດກ


 (ວິດີໂອ) ເຫດການໄຟໄໝ້ຕະຫຼາດເຂດດົງໂດກ  ອິກມຸນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເສຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນສາມາດປະເມິນຄ່າໄດ້ ແລະ ກໍຍັງບໍ່ທັນຮູ້ສາເຫດການເກິດໄຟໄໝ້ໃນຄັ້ງນີ້.-----------------
Powered by Blogger.