Header Ads

ສະພາບໄຟໄໝ້ຕະຫຼາດເຂດດົງໂດກ


ນີ້ແມ່ນສະພາບໄຟໄໝ້ຕະຫຼາດເຂດດົງໂດກ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽວຈັນ ເວລາປະມານ 3 ໃນເຊົ້າມື້ນີ້ ວັນທີ 6/05/17


ສະພາບເຫດການໃນສະຖານໄຟຟໄໝ້

ສະພາບເຫດການໃນສະຖານໄຟຟໄໝ້


ສະພາບເຫດການໃນສະຖານໄຟຟໄໝ້

ສະພາບເຫດການໃນສະຖານໄຟຟໄໝ້


ສະພາບເຫດການໃນສະຖານໄຟຟໄໝ້


ທີ່ມາ:  Tu Ti WinnerPowered by Blogger.