Header Ads

ນາທີທໍ່ນໍ້າໃຕ້ດິນລະເບີດຂື້ນທີ່ປະເທດ ຢູເຄນນີ້ແມ່ນຄລີບນາທີທໍ່ນໍ້າໃຕ້ດິນເກີດລະເບີດຂື້ນ ທີ່ປະເທດ ຢູເຄນ ເຮັດໃຫ້ລົດ ແລະ ບ້ານເຮືອນປະຊາຊົນເສຍຫຼາຍຫຼັງ  ໂຊກດີທີ່ມີໃຜບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດ. 


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------


Powered by Blogger.