Header Ads

ບົດສຳພາດພິເສດ ທ່ານນາຍົກ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໃນເລື່ອງຄວາມສຳພັນລາວ-ໄທ




ສຳພາດພິເສດ ທ່ານ ທອງລຸນ ສິສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ໃນເລື່ອງຄວາມສຳພັນລາວ-ໄທ ໂດຍນັກຂ່າວອາວຸດໂສຂອງສຳນັກຂ່າວເຄືອ Nation ປະເທດໄທ ເຊິ່ງເນື້ອໃນສຳຄັນບາງຕອນ ທ່ານ ທອງລຸນ ສິສຸລິດ ໄດ້ກ່າວວ່າ:   ທັງສອງປະເທດຕ້ອງເປິດໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ເຮັດວຽກເພື່ອຜົນປິໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນຂອງທັງສອງປະເທດ ແລະ ອີກຫຼາຍປະເດັນສຳຄັນເລື່ອງການຮ່ວມມືທັງສອງຝ່າຍ.



ທີ່ມາTimeline Suthichai
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------




Powered by Blogger.