Header Ads

ເທດສະການແສງສີສຽງ ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກທີ່ ອົດສະຕຣາລີ“Vivid Sydney”  ແມ່ນເທດສະການແສງສີສຽງ ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກໂດຍງາຍ ຈັດຂື້ນໃນປະເທດ ອົດສະຕຣາລີ ພາຍໃນງານຈະປະກອບດ້ວຍ 250 ອີເວັ້ນທີ່ມີທັງການສະແດງດົນຕີ, ແສງສີແສງ ( ໂດຍມີການສາຍແສງໃສ່ the Sydney Opera House ) , ການສະແດງສີລະປະທີ່ທ້ອນຄວາມເປັນ Aussie   ພ້ອມກັບການສະແດງອິກຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆອີກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສຳລັບງານ Vivid Sydney ຈະຖືກຈັດຂື້ນລະຫວ່າງ 26  ພຶດສະພາ - 17 ມິຖຸນາ  2017 ນີ້. 
ທີ່ມາ:  Vivid Sydney 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  
-----------------


Powered by Blogger.