Header Ads

ຄລີບນາທີລົດເມລະເບີດຖືກບ້ານປະຊາຊົນເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບ 3 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ


ຄລີບນາທີລົດເມລະເບີດຖືກບ້ານປະຊາຊົນເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບ 3 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ ສຳລັບຜູ້ເສຍຊີວິດແມ່ນ ທ້າວ ຍ້າງ ອາຍຸ  40 ປີ ສັນຊາດຫວຽດນາມ ໂດຍປະກອບອາຊິບເປັນພະນັກງານຍຂັບລົດ . ສຳລັບການປະເມີນຄວາມເສດຫາຍເບື້ອງຕົ້ນ ແມ່ນມີ ລົດເມ 1 ຄົນ, ເຮືອນຖືກໄຟໄໝ້ 1  ຫຼັງ , ລົດຈັກ 2 ຄັນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນສາມາດລະບຸໄດ້ຕອນນີ້.

ຄລີບ (1)
ຄລີບ (2)
ຄລີບ (3)ທີ່ມາThongsamoud Sengsouvanna   
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------


Powered by Blogger.