Header Ads

ມັລດິຟສ໌ເກາະສະວາດຫາດສະຫວັນຂອງຄູ່ຮັກທົ່ວໂລກສະທາລະນະລັດມັລດິຟສ໌ ຫຼຶ (Republic of Maldives ) ປະເທດທີ່ປະກອບດ້ວຍເກາະຈໍານວນຫຼາຍລວມກັນຢູ່ໃນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ທິດຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດອິນເດຍ ແລະ ປະເທດສີລັງກາ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 300 ກິໂລ ແມັດ ປະກອບມີພົນລະເມືອງ393,500 ຄົນ ໂດຍພາສາມາເລເປັນພາສາທາງການໃນການສື່ສານ.  ສະທານະລັດມັລດິຟສ໌ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນທົ່ວໂລກເລື່ອງເກາະ, ທໍາມະຊາດທາງທະເລ(ບັນດາໝູ່ເກາະຕ່າງໆ) ແລະ ປະກາລັງທີ່ມີຄວາມງົດງາມ ແລະ ຍັງຄົງຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມໄວ້ໄດີດີແຫ່ງໜຶ່ງຂອງໂລກ.

ພາບມູນສູງໝູ່ເກາະມັລດິຟສ໌

                                                        ສະໜາມບິນ ສາທາລະນະລັດມັລດິຟສ໌


Lily Beach Report ທີ່ເກາະມັລດິຟສ໌


                                                 ພາບປະກາລັງ ທີ່ເກາະມັລດິຟສ໌

                                                             ພາບມູນສູງໝູ່ເກາະມັລດິຟສ໌


ຣິສອດ Furanafushi 


                                                     ຄລິບວິດີໂອ ແນະນໍາເກາະມັລດິຟສ໌


ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
-----------------

Powered by Blogger.