Header Ads

7 ສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄປທີ່ເມືອງຫຼວງພະບາງ


Photo Credit : Backyard Travel 


ນີ້ແມ່ນ ແມ່ນ 7 ສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄປທີ່ເມືອງຫຼວງພະບາງສຳລັບຊາວຕ່ງປະເທດ ແຕ່ສຳລັບຄົນລາວເຮົາອາດມີຫຼາຍກວ່ານີ້ ລວມເຖິງການໄປທ່ຽວນໍ້າຕົກຕາດກວາງຊີ(ສຳລັບນໍ້າຕົກຕາດແມ່ນມີຫຼາຍສະຖານທີ່ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ທໍາມະຊາດສວຍງາມ) , ຊົມພະລາດສະວັງຫຼວງພະບາງ, ຊີມອາຫານເມືອຫຼວງພະບາງ, ຈັບຈ່າຍເຄື່ອງຫັດຖະກໍາທີ່ບ້ານພານົນ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆອີກ.​

7 ສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄປທີ່ເມືອງຫຼວງພະບາງສຳລັບຊາວຕ່ງປະເທດ

(1).  ຕື່ນແຕ່ເຊົ້າໃສ່ບາດ ທີມີພຣະສົງລຽນແຖວບິນຖະບາດຍາວທີ່ສຸດໃນໂລກ (ບິນຖະບາດເປັນກິດປະຈໍາ )
(2). ທ່ຽວຊົມຕະຫຼາດສົດກາງເມືອງຫຼວງພະບາງ
(3). ຂີ່ລົດຖີບຊົມຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ
(4). ເບິ່ງຕາເວັນຫຼັບຂອບຟ້າທີ່ລໍາແມ່ນໍ້າຂອງ
(5). ຈັບຈ່າຍ ແລະ ຊົມເຄື່ອງຫັດຖະກຳທີ່ຕະຫຼາດກາງຄືນເມືອງຫຼວງພະບາງ
(6). ຍ່າງຂື້ນຈອມວັກພູສີເພື່ອຊົມເວັນຕົກດິນ ແລະ ຊົມວີວຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງແບບ 360 ອົງສາ
(7). ນວດແຜນບູຮານແບບລາວ
ທີ່ມາ: Art Thomya Journey | toanmcha.com
-----------------Powered by Blogger.