Header Ads

ໜັງສື 5 ເຫຼັ້ມທີ່ ບິລ ເກດແນະນໍາໃຫ້ອ່ານ


Bill Gates ມະຫາເສດຖີອັນດັບໜຶ່ງຂອງໂລກ ແລະ ເປັນໜອນໜັງສຶຕົວຈິງ ເຊິ່ງແຕ່ລະປີ ບິລ ເກດ ຈະອອກມາແນະນໍາໜັງສືດີໆຜ່ານ thegatesnotes ທີ່ມີຄົນຫຼາຍລ້ານຄົນເຝົ້າຕິດຕາມ ແລະ ລໍຖ້າກັນທຸກປີວ່າໜັງສືທີ່ ບິລ ເກດ ຈະແນະນໍາແມ່ນໜັງສືໃດແດ່ ແລະ ແນ່ນອນປີ 2017  ບິລ ເກດ  ແນະນໍາໜັງສື 5 ເຫຼັ້ມລຸ່ມນີ້: 
  1. Born a Crime” by Trevor Noah
  2. The Heart by Maylis de Kerangal
  3. Hillbilly Elegy by J.D. Vance 
  4. Homo Deus by Yuval Noah Harari
  5. A Full Life  by Jimmy Carterທີ່ມາ:thegatesnotes
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________

Powered by Blogger.