Header Ads

ສສ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 800 ຕື້ກີບ ໃນການສ້າງ ຕຶກສະພາແຫ່ງຊາດຫຼັງໃໝ່


ສະພາບແຫ່ງຊາດ: ໃນວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2017 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ກຳມະການຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດ ເພື່ອການກໍ່ສ້າງຫໍສະພາ ແຫ່ງຊາດຫລັງໃໝ່ ໄດ້ຖະແຫລງຂ່າວຜ່ານສື່ມວນຊົນວ່າ: ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ສ້າງສຳເຫລັດໃນປີ 1990 ໂດຍນຳໃຊ້ທຶນຂອງລັດຖະບານ, ເປັນອາຄານ 3 ຊັ້ນ, ປະກອບມີ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສຳລັບນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງປະຊຸມນ້ອຍຢູ່ສອງຂ້າງ ແລະ ຫ້ອງເຮັດວຽກສຳລັບການນຳ ແລະ ພະນັກງານລັດຖະກອນຂອງສະພາ, ຜ່ານການນຳໃຊ້ຫໍສະພາເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ມາໄລຍະເວລາ 26 ປີ ເຫັນໄດ້ວ່າມີຫລາຍຈຸດເກີດການເພພັງ, ຮົ່ວຊຶມ, ແຕ່ລະປີລັດຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ງົບປະມານເຂົ້າໃນການສ້ອມແປງ ແລະ ມີບາງໜ້າວຽກການສ້ອມແປງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ໃຊ້ງົບປະມານຫລາຍ ເປັນຕົ້ນ ເພດານ ແລະ ຫລັງຄາ ຫ້ອງຊຸມ ທັງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ອັນຕະລາຍ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາດຳເນີນກອງປະຊຸມ.ສະນັ້ນຄະນະຮັບຜິດຊອບຈຶ່ງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ, ປືກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການສ້າງຫໍສະພາແຫ່ງຊາດຫລັງໃໝ່, ຊຶ່ງໄດ້ລິເລີ່ມມາແຕ່ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VI, VII ໂດຍຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ, ຮູບແບບຂອງອາຄານ, ທຶນຮອນໃນການກໍ່ສ້າງ ເພື່ອສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງ, ແຜນການດັ່ງກ່າວ ໂດຍໄດ້ຮັບການຕົກລົງຈາກສູນກາງພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໄດ້ມີຄວາມກຽມພ້ອມໃນການປຸກສ້າງຫໍສະພາແຫ່ງຊາດຫລັງໃໝ່ ແທນຫໍສະພາແຫ່ງຊາດຫລັງປະຈຸບັນທີ່ກຳລັງຖືກຮື້ຖອນຢູ່.

ໃນການກະກຽມການກໍ່ສ້າງ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບກໍ່ສ້າງຫໍສະພາແຫ່ງຊາດຫລັງໃໝ່ ຊຶ່ງປະກອບມີ ຄະນະນຳຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຈາກກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຮັບຜິດຊອບ, ສ່ວນດ້ານການອອກແບບແມ່ນໄດ້ເປີດກ້ວາງໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມຊຳນານ, ມີປະສົບການດ້ານສະຖາປານິກ ເປັນຜູ້ອອກແບບ ແລະ ຈ້າງໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດເປັນຜູ້ກວດກາການອອກແບບໃຫ້ມີຄວາມຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ.
ສ່ວນການກໍ່ສ້າງຫໍສະພາແຫ່ງຊາດຫລັງໃໝ່ຕາມແຜນແມ່ນຈະດຳເນີນການວາງສີລາລືກເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ ໃນວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2017 ໂດຍຄາດວ່າຈະໃຊ້ເວລາການກໍ່ສ້າງປະມານ 3 ປີ(ຮອດປີ 2020 ໃຫ້ສຳເລັດ) ໃນມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫລື ປະມານ 800 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງເປັນທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າຈາກພັກ-ລັດ ແລະ ປະຂາຊົນ ສສ ຫວຽດນາມ.


ຫໍສະພາຫລັງໃໝ່ເປັນອາຄານ 5 ຊັ້ນ, ມີຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງໂຖງໃຫຍ່, ຫ້ອງກຽດຕິຍົດ, ຫ້ອງປະຊຸມຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ຫ້ອງເຮັດວຽກຂອງບັນດາທ່ານຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາຫ້ອງກະກຽມຮອງຮັບວຽກປະຊຸມອື່ນໆ, ໂດຍການອອກແບບແມ່ນເນັ້ນເອກະລັກວັດທະນະທຳຂອງຊາດ, ມີຄວາມໂອ້ໂຖງສະຫງ່າງາມ ແລະ ທັນສະໄໝ, ແຂງແຮງທົນທານ, ໃຊ້ງານໄດ້ຫລາຍກວ່າ 100 ປີ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອົງການອຳນາດສູງສຸດແຫ່ງລັດ, ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບລັກສະນະຂອງລັດຖະສະພາ, ເພື່ອຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດຕໍ່ໄປ.


ທີ່ມາ: ສະພາແຫ່ງຊາດ
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
___________


Powered by Blogger.