Header Ads

ໝາກຖົ່ວລຽນບໍ່ມີໜາມ ທີ່ປະເທດຟິລິບປິນYear of the Durian ແມ່ນກຸ່ມຄົນທີ່ຫຼົງໄຫຼໃນລົດຊາດຂອງໝາກຖົ່ວລຽນໂດຍແຕ່ລະປິຈະມີການຮ່ວມໂຕກັນຈັດງານເທດສະການໝາກຖົ່ວລຽນ ເຊິ່ງໃນປີ 2017 ນີ້ ໜຶ່ງໃນຈຸດເດັ່ນຂອງແມ່ນໝາກຖົ່ວລຽນບໍ່ມີໜາມ ທີ່ລັກສະນະຂອງມັນຈະເປັນໜ່ວຍສີນໍ້າຕາມຄືໝາກຕ້ອງ ຫຼື ໝາກລໍາໄຍ, ຊີ້ນທາງໃນຈະເປັນສີຂາວ, ກິ່ນ ແລະ ລົດຊາດແມ່ນຄືກັບໝາກຖົ່ວລຽນປົກກະຕິ ສ່ວນຜູ້ທີ່ມັກໝາກຖົ່ວລຽນນບອກວ່າໝາກຖົ່ວລຽນບໍ່ມີໜາມແຊບກວ່າໝາກຖົ່ວລຽນທົ່ວໄປ.  ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕິມ ໝາກຖົ່ວລຽນບໍ່ມີໜາມ (Thornless Durian) ແມ່ນມີຖິ່ນກຳເນີດທີ່ເມືອງດາເວົາ ປະເທດຟີລິບປິນ.


ໝາກຖົ່ວລຽນບໍ່ມີໜາມ (Thornless Durian)- ຮູບພາບໃນ 

ໝາກຖົ່ວລຽນບໍ່ມີໜາມ (Thornless Durian)-ຮູບພາຍນອກ 

ຄລີບແນະນໍາ Thornless Durian 


ທີ່ມາ: Year of the Durian 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
___________

Powered by Blogger.