Header Ads

ຄລີບວິດີໂອ "ຄົນຖືກຂອງ"ກ່ອນອື່ນຕ້ອງບອກວ່ານີ້ແມ່ນຄລີບວິດີໂອຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງຖືກຂອງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ມີແມ່ຕູ້ຄົນໜຶ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ຖອນຂອງເຫຼົ່ານັ້ນອອກບຈາກຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ : ຕະປູ, ແຜນເຫຼັກຂີ້ໝ້ຽງ  ແລະ ກ້ອນອັນໜຶ່ງດໍາໆ.  ທີມງານບໍ່ມີຂໍ້ມູນວ່າເກີດຫຍັງຂື້ນ ຫຼື ມີຄໍາອະທິບາຍປະກົດການໃນວິດີໂອນີ້  ແຕ່ຖ້າທ່ານໃດມີຂໍ້ມູນ ຫຼື ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ແລ້ວຢາກແບ່ງປັນກໍຂໍເຊີນໄດ້ເລີຍ. © ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  
___________
Powered by Blogger.