Header Ads

ຍ້ອນຕໍານານນັກເຕະລະດັບໂລກ ໂຣນັລໂດໂຣນັລໂດ ເປັນອີກໜຶ່ງນັກເຕະໃນຕໍານານຂອງວົງການແຂ່ງຂັນບານໂລກທີ່ຈົດຈໍາຊື່ໄວ້ບໍ່ເຄີຍລືມຕະຫຼອດການເປັນນັກເຕະຂອງເຂົນ ເລິ່ມແຕ່ປີ 1994-2008 ທີ່ຖືວ່າ ໂຣນນັລໂດ  ປະສົບຄວາມສໍາເລັດສູງສຸດໃນຊີວິດ ໂດຍສາມາດສ້າງທີມຊາດ ເບຊີນ ເປັນແຊ້ມບານໂລກ 3 ສະໄໝ ແລະ ໃນຍຸກເຂົາຍັງສາມປະຫັວດດ້ວຍການນໍາ ເບຣຊີນ ຄ້ວາແຊ້ມໂລກ 2 ສະໄໝໃນປີ 1994 ແລະ 2002  ພ້ອມກັບກາຍເປັນນັກເຕະຍອດຢ້ຽມທີ່ສຸດຂອງໂລກ. 

© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  
___________Powered by Blogger.