Header Ads

ແຈ້ງເຕືອນໄພນໍ້າຖ້ວມຈາກກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດໄດ້ອອກແຈ້ງເຕືອນສະບັບເລກທີ 0649/ກອຕທ ລົງວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2017 . ສໍາລັບລາຍລະອຽດອື່ນໆແມ່ນລະບຸຕາມມແຈ້ງການລຸ່ມນິ້. 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    
___________

Powered by Blogger.