Header Ads

ວິທີກວດລາຍຊື່ຜົນການສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ສົກ 2017-2018


ນີ້ແມ່ນວິທີກວດລາຍຊື່ຂອງນັກສືກສາຜູ້ທີ່ສອບເສັງຕິດໃນຄະນະຕ່າງໆຂອງ ມຊ ຜ່ານລະບົບອອນລາຍທີ່ທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສ້າງຂື້ນເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວດກໃຫ້ແກ່ນ້ອງໆນັກຮຽນນັກສຶກສາທີ່ເງື່ອນໄຂບໍ່ເອື້ອອໍານວຍມາເບິ່ງຜົນທີ່ ມຊ ໂດຍສະເພາະນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງແຂວງ.

ສໍາລັບວິທີກວດລາຍຊື່ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນລຸ່ມ: 

ຜ່ານເວັບໄຊທ໌ທາງການ www.nuol.edu.la  ຫຼື  https://national-university-of-laos.github.io/entrance/ ຫຼື
www.entrance.nuol.edu.la (ລະບົບຄົ້ນຫາຊື່ແບບອັດຕະໂນມັດ ສະດວກໄວ ບໍ່ເປື່ອງ InternetData)

ສຳລັບຜູ້ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກ ສາມາດ Download 
1. ເອກະສານລົງທະບຽນ
2. ຂັ້ນຕອນການລົງທະບຽນຮຽນ ມຊ
3. ຄ່າຮຽນແຕ່ລະວິຊາ
4. ແຈ້ງການລົງທະບຽນເຂົ້າ ມຊ

ໄດ້ທີ່ https://national-university-of-laos.github.io/entrance/  ສຳລັບຜົນການສອບເສັງມຊ2017. 


ທີ່ມາ: ມຊ  
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    

___________Powered by Blogger.