Header Ads

ວົງຈອນຊີວິດຂອງ Alibaba Group ໂດຍ "Joe Tsai" co-founder ຂອງ Alibaba


ຫຼາຍຄົນອາດຮູ້ຈັກ ແຈ໊ດ ມາ ໃນຖານະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ປະທານບໍລິສັດ Alibaba Group ແຕ່ຫຼາຍຄົນອາດບໍ່ທັນຮູ້ Joe Tsai ໜຶ່ງໃນຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງອານາຈັກ Alibaba Group ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຈົນເຖິງປັດຈຸບັນທີ່ອາລີບາບາກາຍເປັນບໍລິສັດລະດັບໂລກ.   Joe Tsai ຕ້ອງບອກວ່າແມ່ນໜຶ່ງໃນມັນສະໝອງຂອງອານາຈັກອາລີບາບາ ທີ່ກໍາລັງຍຸດທະສາດສໍາຄັນຫຼາຍຢ່າງ ເຊິ່ງເຂົາໃຫ້ສໍາພາດແບບພິເສດວ່າເລື່ອງ ວົງຈອນຊີວິດຂອງ Abilaba Group ໃນງານ RISE2017 ທີ່ ເຂດປົກຄອງຕົນເອງໃນ ຮ່ອງກົງ ສປ ຈີນວ່າ: 


1 - 3 ປີທໍາອິດ : ໃຊ້ເວລາທັ້ງໝົດໃນການພັດທະນາສີນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ໃຫ້ຖືກໃຈຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຢາກກັບມາໃຊ້ອີກຄັ້ງ
 ( Product Development)

4 - 5 ປີ :  ຄົ້ນຫາວິທີການສ້າງລາຍຮັບຈາກສີນຄ້າ ແລະ ບໍລິການທີ່ຖືກໃຈຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ເຮົາສ້າງຂື້ນມາ
( Creating Revenue Stream )

6 - 7 ປີ :  ພາຍຫຼັງມີຄົນມັກສີນຄ້າ ແລະ ຮູ້ຈັກຮູບແບບການສ້າງລາຍຮັບທີ່ຊັດເຈນແລ້ວ ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ເຮົາຕ້ອງສ້າງໃຫ້ບໍລິສັດມີກຳໄລ      ( Making Profit )

8 - 10 ປີ :  ເຮັດວຽກໜັກເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດອອກໝາກອອກຜົນ ແລະ ເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ ( Harvesting)

ແລ້ວຫຼັງຈາກ 10 ປີຜ່ານໄປ ກໍຕ້ອງກັບໄປສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໄໝ່ອີກຄັ້ງ  ! © ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    
___________
Powered by Blogger.