Header Ads

ນັກວິເຄາະດ້ານການທະຫານຂອງ CNN ເປີດເຜີຍ ສ. ອາເມລິກາຍັງບໍ່ພ້ອມເຮັດສົງຄາມກັບເກົາຫຼີເໜືອ


ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານຂອງ ທ່ານ ໂດໂນ ທຣັມ ປະກາດວ່າພ້ອມທຸກທາງເລືອກໃນການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຈັດການກັບ ເກົາຫຼີເໜືອ ແຕ່ນັກວິເຄາະກັບເບິ່ງກົງກັນຂ້າມ ເພາະສ. ອາເມລິກາເອງຍັງບໍ່ທັນມີແຜນດ້ານການທະຫານຮັບມືກັບເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ປັດໃຈຫຼາຍຢ່າງ. 


ທີ່ມາ: SpringNews 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    
___________


Powered by Blogger.