Header Ads

ແຮງງານລາວຢູ່ໄທ ເລີ່ມເຂົ້າລົງທະບຽນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍອີງຕາມການລາຍງານຂ່າວຂອງ ໜັງສືພິມວຽງຈັນໃໝ່ ວ່າ:  ເຈົ້າ​ໜ້າທີ່​ສະເພາະ​ກິດ​ຂອງ​ຫ້ອງການ​ປັບ​ສະຖານະ​ພາບ​ແຮງ​ງານ​ລາວ ປະຈຳ​ຢູ່​ລາຊະ​ອານາຈັກ​ໄທ ລາຍ​ງານ​ໃນ​ວັນ​ທີ 30 ສິງຫາ 2017 ນີ້​ວ່າ ປັດຈຸບັນ​ນີ້ ມີແຮງ​ງານ​ລາວ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ປະເທດ​ໄທ ໄດ້​ເລີ່ມ​ເຂົ້າ​ໄປ​ລົງທະບຽນ​ປັບ​ສະຖານະ​ພາບ ​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ລະບຽບ​ກົດໝາຍ​ແລ້ວ​ປະມານ 10 ຄົນ ແລະ ຄາດ​ວ່າ​ຍັງ​ຈະ​ສືບຕໍ່​ເດີນທາງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ລົງທະບຽນ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ຂະນະ​ທີ່​ແຮງ​ງານ​ລາວ​ຢູ່​ໄທ ປະມານ 70.000 ກວ່າ​ຄົນ ຢູ່​ໃນ​ເງື່ອນໄຂ​ຕ້ອງ​ປັບ​ສະຖານະ​ພາບ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະບົບ.ເຈົ້າ​ໜ້າທີ່​ສະເພາະ​ກິດ​ດັ່ງກ່າວ ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ: ການ​ລົງທະບຽນ ແລະ ຕໍ່​ບັດ​ອອກແຮງ​ງານ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະບົບ ເລີ່ມ​ປະຕິບັດ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 28 ສິງຫາ 2017 ເປັນຕົ້ນ​ມາ ທີ່​ສູນ​ການ​ຄ້າ​ໄອ​ທີສະ​ແຄ ຊັ້ນ 3 (IT Square) ຖະໜົນ​ແຈ້ງ​ວັດທະນະ​ເຂດ​ຫຼັກ 4 ບາງກອກ ໃນ​ນັ້ນ ໄດ້​ດຳເນີນ​ການ​ອອກ​ເອກະສານ​ໃຫ້​ສຳລັບ​ກຸ່ມ​ແຮງ​ງານ​ທີ່​ມີ​ບັດ​ສີ​ບົວ ​ທີ່​ທາງ​ການ​ໄທ​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ທະບຽນ​ໄວ້ ​ສຳລັບ​ຜູ້​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ກິດຈະການ​ປະມົງ​ທະເລ ແລະ ແປ​ຮູບ​ສັດ​ນ້ຳ​ທີ່​ຈະ​ໝົດ​ອາຍຸ ໃນ​ວັນ​ທີ 1 ພະຈິກ 2017 ແລະ ກຸ່ມ​ແຮງ​ງານ​ທົ່ວ​ໄປ​ທີ່​ບັດ​ຈະ​ໝົດ​ອາຍຸ ໃນ​ວັນ​ທີ 31 ມີນາ 2018 ເຊິ່ງ​ການ​ບໍລິການ​ຈະ​ໄດ້​ເປີດ​ແຕ່​ວັນ​ຈັນຫາ​ວັນ​ເສົາ ແຕ່​ເວລາ 8:30-16:30 ໂມງ ຜູ້​ອອກແຮງ​ງານ​ຕ້ອງ​ມີ​ເອກະສານ​ຄື: ບັດ​ສີ​ບົວທີ່​ທາງ​ການ​ໄທ​ອອກ​ໃຫ້ ໃບ​ຄິວ​ທີ່​ໄດ້​ລົງ​ທະບຽນ​ໄວ້ ໜັງສື​ຮັບຮອງ​ການ​ອະນຸຍາດ​ອອກ​ນອກ​ພື້ນ​ທີ່ເອກະສານ​ສ່ວນ​ຕົວ​ໃດ​ໜຶ່ງ ​ທີ່​ສາມາດ​ສະແດງ​ວ່າເປັນ​ພົນລະເມືອງ​ລາວ ເພື່ອ​ຢັ້ງຢືນ ເຊັ່ນ: ສຳ​ເນົາ​ສຳມະໂນ​ຄົວ ໜັງສືຜ່ານແດນ ບັດ​ຜ່ານ​ແດນ ບັດປະຈຳຕົວ ໃບ​ຂັບ​ຂີ່ ແລະ ອື່ນໆ ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ໃຫ້​ນາຍ​ຈ້າງຜູ້​ອອກແຮງ​ງານ​ນຳ​ເອົາ​ເອກະສານ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ບັດ​ຊີ​ໄອ (CI) ບັດ​ອະນຸຍາດ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັດ​ສີ​ບົວ ກັບ​ໄປ​ຕິດຕໍ່​ທີ່​ສຳນັກງານ​ຈັດ​ຫາ​ງານ​ບາງກອກ (ກຸງ​ເທບ​ມະຫາ​ນະຄອນ) ພື້ນ​ທີ 1-10 ຫຼື ສຳນັກງານ​ຈັດ​ຫາ​ງານ​ຈັງຫວັດ​ ທີ່​ຕົນ​ເອງ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ເພື່ອ​ຂໍອະນຸຍາດ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ປະເທດ​ໄທ ພາຍ​ໃນ​ໄລຍະ 15 ວັນ.
ແນວໃດ​ກໍ່​ດີ ເຖິງ​ແມ່ນ​ຫ້ອງການ​ປັບ​ສະຖານະ​ພາບ​ແຮງ​ງານ​ລາວ ປະຈຳ​ຢູ່​ລາຊະ​ອາ​ຈັກ​ໄທ ໄດ້​ເປີດ​ໃຫ້​ບໍລິການ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ແລ້ວ​ກໍ່​ຕາມ ແຕ່​ກໍ່​ຍັງ​ພົບ​ວ່າ​ມີແຮງ​ງານ​ລາວ​ນອກ​ລະບົບ​ຢູ່​ໄທ ຍັງ​ບໍ່​ຮູ້​ຂໍ້​ມູນ ຫຼື ສະຖານທີ່​ຫ້ອງການ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ຢ່າງ​ທົ່ວ​ເຖິງ ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂົາເຈົ້າ​ໄປ​ລົງທະບຽນ​ໜ້ອຍ ແລະ ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຄົນ​ມາ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເລື້ອຍໆ ​ພາຍຫຼັງ​ເຂົາເຈົ້າ​ຮັບ​ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ.ທີ່ມາ ໜັງສືພິມວຽງຈັນໃໝ່  | Photo : The Nation 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    

___________

Powered by Blogger.