Header Ads

ປະທານາທິບໍດີ ໂດໂນ ທຣັມ ຂູ່ຈະຢືດໃນອະນຸຍາດ ສໍານັກຂ່າວ NBC Newsປະທານາທິບໍດີ ໂດໂນ ທຣັມ ຂູ່ຈະຢືດໃນອະນຸຍາດສໍານັກຂ່າວ NBC News ພາຍຫຼັງທີ່ສໍານັກຂ່າວ NBC News ລາຍງານຂ່າວວ່າ:  ປະທານາທິບໍດີ ໂດໂນ ທຣັມ ຕ້ອງການໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເພີ່ມຈໍານວນອາວຸດນິວເຄຼຍເປັນ 10 ເທົ່າ ໂດຍພາຍຫຼັງທີ່ຂ່າວຖືກນໍາສະເໜີອອກມາ  ປະທານາທິບໍດີ ໂດໂນ ທຣັມ ກໍອອກມາທະວິດຂໍ້ຄວາມຕອບໂຕ ແລະ  ຂູ່ຈະຢືດໃນອະນຸຍາດ ໂດຍອ້າງວ່າເປັນການສະເໜີຂ່າວປອມ  ພ້ອມລະບຸວ່າເປັນເລື່ອງໜ້າລັງກຽດທີ່ນັກຂ່າວຈະຂຽນຂ່າວແບບໄດ້ກະໄດ້ ຫຼື ສ້າງເລື່ອງຂື້ນມາ ເຊິ່ງທ່ານເອງບໍ່ໄດ້ສະເໜີເພີ່ມອາວຸດນິວເຄຼຍ ແຕ່ທ່ານສະເໜີໃຫ້ເກັບຮັກສາອາວຸດນິວເຄຼຍໄວ້ໃນສະພາບສົມບູນຕາງຫາກ.
ສໍານັກຂ່າວ NBC News  ສະເໜີຂ່າວການເພີ່ມຈໍານວນອາອາວຸດນິວເຄຼຍ ໂດຍອ້າງຂໍ້ມູນທີ່ຖະແຫຼ່ງຈາກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 3 ທ່ານ ທີ່ຮ່ວມປະຊຸມກັບ ທ່ານ ໂດໂນ ທຣັມ ໃນໄລຍະເດືອນກໍລະກົດ ທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງທ່ານ ໂດໂນ ທຣັມໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງເພີ່ມຈໍານວນອາອາວຸດນິວເຄຼຍເປັນ 10 ເທົ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານເຫັນວ່າຄັງອາວຸດນັ້ນມີຈໍານວນຫຼຸດລົງຕໍ່ເນື່ອງນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1960 ເປັນຕົ້ນມາ. ຈາກຂໍ້ມູນລະບຸວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ໂດໂນ ທຣັມ ເຄີຍເປັນພິທີກອນລາຍການ “The Apprentice” ໃນສະຖານີ/ສໍານັກຂ່າວ NBC News ມາກ່ອນ ໂດຍເປັນລາຍການທີ່ເຮັດໃຫ້ ທ່ານ ໂດໂນ ທຣັມ ໂດ່ງດັງ ແລະ ມີຊື່ສຽງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງຄົນໃນຫຼາກຫຼາຍວົງການ.ອີກປະເດັນໜຶ່ງທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ ທ່ານ ໂດໂນ ທຣັມ ບໍພໍໃຈສໍານັກຂ່າວ NBC News ຈາກກໍລະນີທີ່ ສໍານັກຂ່າວ NBC News ສະເໜີຂ່າວທີ່ອ້າງຄໍາເວົ້າ ທ່ານ ເຣັກ ທີເລີສັນ  ( Rex Tillerson )   ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງ ສ. ອາເມລິການ ວ່າ ທ່ານ  ໂດໂນ ທຣັມ  “ປັນຍາອ່ອນ” ໃນລະຫວ່າງປະຊຸມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວາມໝັ້ນຄົງລະດັບສູງ ຈົນເປັນເຮັດໃຫ້ ປະທານາທິບໍດີ ໂດໂນ ທຣັມ ອອກມາໂຈນຕີ  ສໍານັກຂ່າວ NBC News ວ່າສະເໜີຂ່າວປອມ.


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    
___________

Powered by Blogger.