Header Ads

ທຶນການສຶກສາລັດຖະບານ ສສ.ຫວຽດນາມ ປີ 2018

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກແຈ້ງການເລກທີ 188/ສສກ ລົງວັນທີ 21 ກຸມພາ 2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍເລື່ອງ : ການຄັດເລຶອກເອົາພະນັກງານ ເພື່ອສະໝັກຮັບທຶນການສຶກສາ ລະດັບ ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາໂທເອກ ຂອງປະເທດ ສສ. ຫວຽດນາມ ສໍາລັບສົກຮຽນ 2018-2019.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ : http://www.dsa.moe.gov.la/lo/ທີ່ມາ: www.dsa.moe.gov.la
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________


Powered by Blogger.