Header Ads

ທຶນການສຶກສາ ໂຄງການ KAKEHASHI ສໍາລັບນັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ໄປຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ 10 ເດືອນ ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈໍາ ສປປ ລາວ ປະຊາສໍາພັນທຶນການສຶກສາຂອງ ໂຄງການ KAKEHASHI ໂດຍຈະໃຫ້ໂອກາດແກ່ບັນດານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍໃນອາຊີ ໄປຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ  ເປັນເວລາ 10 ເດືອນໃນຈໍານວນນັກຮຽນ1,000 ຄົນ ໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ  ເຊິ່ງຈໍານວນນັກຮຽນທີ່ເປີດຮັບສະໝັກລວມທັງນັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍຂອງ ສປປ ລາວ ສໍາລັບໂຄງການປີ 2018. 

ສໍາລັບລາຍລະອຽດສາມາດສຶກສາເພີ່ມເຕີມຕາມຂໍ້ມູນລຸ່ມ ຫຼື ສອບຖາມໄປທີ່ ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈໍາ ສປປ ລາວ 021 414 400  ເວບໄຊ www.la.emb-japan.go.jp


ອ່ານລາຍລະອຽດ:  


© ໂຕະນໍ້າຊາ 
_______
www.tonamcha.com
www.tonamchanews.com


Powered by Blogger.