Header Ads

ແຈ້ງປັບລາຄານໍ້າມັນລົງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມປະຕິບັດ 28/06/2018

ແຈ້ງລາຄານໍ້າມັນມີການປັບລົງ ເລັກນ້ອຍ ອິງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າເລກທີ 0836/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 27/06/2018 ໃຫ້ມີຜົນຕອນ 6:00 ໂມງເຊົ້າວັນທີ 28/06/2018 ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.ຂໍ້ມູນ: ລັດວິສະຫະກິດ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄພລາວ 
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______Powered by Blogger.