Header Ads

ບົດເພງ “ຫຼວງພະບາງ ງາມແທ້ໂອ້” ໂດຍ ຕຸລີ ບິດາລັກ

ພາມາຟັງບົດເພງສົ່ງການເສີມການທ່ອງທ່ຽວຫຼວງພະບາງ ແລະ ສະທ້ອນງົດງາມຄວາມງົດງາມຂອງນະຄອນຫຼວງພະບາງບໍ່ວ່າຈະເປັນວັດທະນໍາທໍາ, ວິຖິຊີວິດ, ທໍາມະຊາດ ແລະ ສະຖາປັດຍະກໍາແບບທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ ນະຄອນ-ຫຼວງພະບາງ  ເຊິ່ງບົດເພງນີ້ປະພັນເນື້ອຮ້ອງທຳນອງ ທະວີເພັດ ອຸລາ ແລະ ບິດາລັກ.ຄລີບວິດີໂອ ບົດເພງ “ຫຼວງພະບາງ ງາມແທ້ໂອ້”

ທີ່ມາ: Bidalack Syackhaphom
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________


Powered by Blogger.