Header Ads

ຄລີບເຈົ້າໜ້າທີໂຮງໝໍທີ່ອິນເດຍ ໂຍນສົບທີ່ຕາຍຈາກໂຄວິດ-19 ລົງແມ່ນໍ້າ

ສື່ໃນອິນເດຍເຜີຍແຜ່ຄລິບການໂຍນສົບທີ່ຕາຍຈາກໂຄວິດ-19 ລົງແມ່ນໍ້າ ໂດຍໃນເນື້ອຂ່າວລາຍງານວ່າອາດເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຮງໝໍ ທີ່ລັດພິຫານ ໃນອິນເດຍ ເຊິ່ງຫຼາຍຝ່າຍກໍາລັງຕັ້ງຂໍສັນນີຖານວ່ານີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພົບສົບລອຍນໍ້າເກີນຕື້ນຈໍານວນຫຼາຍໃນ 2-3 ວັນຜ່ານມາທີ່ອອກເປັນຂ່າວໂດ່ງດັງທົ່ວໂລກຕາມສື່ຂ່າວຕ່າງໆ.
 


ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສື່ອິນເດຍ (The Times of India) ລະບຸວ່າສົບທີ່ໄຮວິນຍານເກືອບທັງໝົດອາດເປັນສົບບໍ່ມີຍາດ ເປັນເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຮງໝໍຕ້ອງກໍາຈັດສົບດ້ວຍວິທີໂຍນລົງນໍ້າ ແທ່ນການນໍາໄປເຜົາ ຫຼື ຝັງ. 

Source : The Time of India 
 © ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
 _____
Powered by Blogger.