Header Ads

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ເພີ່ມມາດຕະການ ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19ແຈ້ງການຈາກຫົວໜ້າສະເພາະກິດ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກ່ຽວກັບ ການເພີ່ມມາດຕະການ ປ້ອງກັນ ຄວາມຄຸມ ແລະ ສະກັດກັນໂຄວິດ ແຕ່ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ ເຖິງ 4 ມິຖຸນາ 2021 ໃນຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນທົ່ວປະເທດ
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
 _____
Powered by Blogger.