Header Ads

ນ້ອງ ມະໄລພອນ ຄວ້າຫຼຽນຄຳ ການແຂ່ງຂັນ "Bangkok Young Smart Karate Event"

ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ, ຄວາມພາກພູມໃຈ ແລະ ຄວາມຍິນດີກັບນ້ອງ ມະໄລພອນ ເພັດດາວເຮືອງ ທີ່ສາມາດຍາດໄດ້ຫຼຽນຄໍາໃຫ້ກັບປະເທດຊາດລາວ ພາຍໃນງານການແຂ່ງຂັນ Bangkok Young Smart Karate Event ໃນວັນທີ 23 ເມສາ 2017 ນະຄອນຫຼວງບາງກອກ ປະເທດໄທ ຊື່ງເຮັດໃຫ້ນ້ອງກາຍເປັນແຮງບັນດາໃຈ ແລະ ຂັວນໃຈກອງເຊຍຊາວລາວ.  ສໍາລັບການແຂ່ງຂັນກີລາ ຄາລາເຕ້ແມ່ນຈັດຂື້ນລະຫວ່າງວັນໃນ 21-24 ເມສາ 2017 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງບາງກອກ ປະເທດໄທ


ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທີ່ www.thailandkarate.com


ພາບຄວາມປະທັບໃຈ  ນ້ອງມະໄລພອນ ກັບທຸງຊາດລາວ 


ພາບນ້ອງ ມະໄລພອນ ກັບຫຼຽນຄໍາ 


ພາບນ້ອງມະໄລພອນ ຂື້ນຮັບຫຼຽນຄຳ


ພາບນ້ອງມະໄລພອນ ຮັບຫຼຽນຄຳ

-----------------


Powered by Blogger.