Header Ads

ຜ່າວິກິດ ເກົາຫຼີເໜືອ

ສຳນັກຂ່າວ TNN 24 ວິເຄາະສະຖານະການເຫດການຄວາມເຄັ່ງຕືງທີ່ ສປປ ເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ທະວີຄວາມເຄັ່ງຕືງຂື້ນນັບມື້ໂດຍທັງສອງຝ່າຍຍັງຄົງສະແດງສັດກະຍະພາບການທະຫານໃສ່ຊື່ງກັນແລະກັນ. 
Powered by Blogger.