Header Ads

ູຄວາມລັບສຸສານ ແລະ ປິຣາມິດຈີນ

ສປປ ຈີນມີປະຫວັດສາດອັນຫຼານຍາວຫຼາຍກວ່າ 2000 ປີ ເຊິ່ງມີຫຼາຍພັນເລື່ອງເປັນຄວາມລັບສຸດຍອດຂອງປະເທດ  ແລະ ໜຶ່ງໃນຈໍານວນເລື່ອງເລົ່ານັ້ນປະກອບມີ "ຄວາມລັບສຸສານ ແລະ ປິຣາມິດຈີນ" ທີ່ເລີ່ມມີການກໍສ້າງຕັ້ງແຕ່ຍຸກຈັກກະພັດ ຂໍສີນຊີຮ່ອງເຕ້ (Qin Shi Huang)

ພາບແຕ້ມ ສີນຊີຮ່ອງເຕ້ (Qin Shi Huang)

ຄລີບ ຄວາມລັບສຸສານ ແລະ ປິຣາມິດຈີນ 

Tonamcha | Tonamcha.com
-----------------






Powered by Blogger.