Header Ads

ຣັດເຊຍແນະນໍາ "FATHER OF ALL BOMBS"

ສໍານັກຂ່າວ CNN ລາຍງານວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ແນະນໍາສຸດຍອດອາວຸດຂອງກອງທັບຣັດເຊຍທີ່ເອີ້ນວ່າ "The Father of All Bombs" ຊື່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນອາວຸດທໍາລາຍລ້າງທີ່ບໍ່ນ້ອຍໜ້າ "The Mother of All Bombs" ທີ່ທາງກອງທັບສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ໄດ້ອອກາເປີດເຜີຍໃນມໍ່ໆນີ້.Powered by Blogger.