Header Ads

10 ຄໍາແນະນໍາກັບວິຖີລູກຈ້າງມືອາຊີບ


໑. ປະຕິບັດໂຕໃຫ້ສະເໝືອນກັບມື້ທຳອິດທີ່ທ່ານເລີ່ມວຽກ (ເຮັດໂຕໃຫ້ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ);
໒. ເຂົ້າໃຈວັດທະນາທຳອົງກອນ(ວິຖີການເຮັດວຽກ) ແລະ ສ້າງສຳພັນກັບເພື່ອນຮ່ວມງານໃຫ້ດີຕະຫຼອດ;
໓. ສ້າງນິໄສຕໍ່ເວລາ (ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງເວລາສະເໝີ);
໔. ການເຮັດວຽກທີ່ດີຕ້ອງມີ 3 ສາມຮູ້ (ຮູ້ວາງແຜນ,ຮູ້ຄິດ ແລະ ຮູ້ລົງມືປະຕິບັດ);


໕. ກ້າປະຕິເສດ ແລະ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ອື່ນ ຫຼື ຫົວ ໜ້າໂດຍບໍ່ພະຍາຍາມອົມວຽກ;
໖. ຕ້ອງສ້າງທັດສະນະຄະຕິອັນຖຶກຕ້ອງຕໍ່ກັບອົງກອນ;
໗. ເປັນຄົນຮຽນຮູ້ແບບນໍ້າເຄີ່ງຈອກ ແລະ ພະຍາຍາມສ້າງຜົນງານແບບຈິງຈັງ;
໘. ຮຽນຮູ້ການເຮັດແບບຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ວິຖີການຂອງພາວະຜູ້ນຳອົງກອນ;
໙. ເບິ່ງບັນຫາແບບວິເຄາະ, ຮຽນຮູ້ຢູ່ກັບບັນຫາ ແລະ ການຊອກທາງອອກໃຫ້ກັບທຸກບັນຫາ;
໑໐. ຄິດບວກເພື່ອສ້າງຊີວິດການເຮັດວຽກແຕ່ລະມື້ແບບມີພະລັງສະໝີ.

ທີ່ມາ: Jobsabai 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------

Powered by Blogger.