Header Ads

ແຈ້ງ​ເຕືອນຝົນ​​ຕົກ​ໜັກ ໃນວັນທີ 16-18 ພຶດສະພາ 2017 ນີ້


ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແຈ້ງ​ເຕືອນເລກທີ 0414 ຂອງວັນທີ 16/05/2017  ເລື່ອງ:  ​ເຕືອນຝົນ​​ຕົກ​ໜັກໃນວັນທີ 16-18 ພຶດສະພາ 2017 ນີ້. ສໍາລັບລາຍລະອຽດແມ່ນພື້ນທີ່ຜົນກະທົບ ແມ່ນລະບຸໃນແຈ້ງການລຸ່ມນີ້.​

© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------


Powered by Blogger.