Header Ads

5 ພາບຄວາມງົດງານຂອງຊຽງຂວາງ
ມື້ນີ້ທີມງານເກັບ 5 ພາບຄວາມທີ່ເປັນທີ່ສຸດແຫ່ງງົດງານຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ ດິນແດນແຫ່ງວິລະຊົນ ແລະ ອາກາດຄວາມໜາວເຢັນສະບາຍຕະຫຼອດປີ. 
5 Photos that show the best view of Xiengkhouang Province, Laos 


ທໍາມະຊາດແບບຊຽງຂວາງ 

ວີວຕົວເທດສະບານແຂວງຊຽງຂວາງ 


ພາບທົ່ງໄຫຫີນ  ວາທີມໍລະໂລກແຫ່ງທີ່ 3 ຂອງ ສປປ ລາວ

ວັດເພຍວັດ ອາຍຸ 635 ປີ ທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ທີ່ມາ:  ທະນະວໍລະກິດ ກຸນທະວັດພິນໂຍ  
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------

Powered by Blogger.