Header Ads

ພາບປະທັບໃຈ ນາທິຊີວິດຂອງການເກີດ


ນີ້ແມ່ນຄລີບວິດິໂອນາທີຊີວິດທີ່ຫາເບິ່ງຍາກ ເປັນຄວາມເຈັບທີ່ໃຫ້ອີກຊີວິດກຳເນີດເພື່ອເປີດຕາເບິ່ງໂລກ ແລະ ພາບປະທັບໃຈສາຍໄຍຄອບຄວບ " ພໍ່-ແມ່- ລູກ "

ພາບຄວາມອົບອຸ່ນ 


ຄລີບນາທີຊີວິດທີ່ແນະນໍາໃຫ້ລູກທຸກຄົນຕ້ອງເບິ່ງ

ທີ່ມາMedical Fan-page   
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------Powered by Blogger.