Header Ads

ລາຍການເຖື່ອນ Travel ຕອນສຸດທ້າຍ: ບຸກກອງຖ່າຍ AV ແລະ ວີຖີຢາກູຊ້າ

ພາຍຫຼັງທີ່ທີມງານເຜີຍເບື້ອງຫຼັງອຸດສະຫາກໍາໜັງ AV ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນທີ່ສ້າງເມັດເງິນມະຫາສານໃນຕອນທີ່ 1  ( ລິງຕອນທີ່ http://www.tonamcha.com/2017/05/av.html) ເຊິ່ງມີຫຼາຍຄົນສົງໄສ ແລະ ຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າເປັນຫຍັງສັງຄົມຢີປຸ່ນເຖິງເປີດໃຈ ແລະ ຍອມຮັບນັກສະແດງ ຫຼື ອຸດສະຫາກໍານີ້ເປັນທຸລະກິດ. ມື້ນີ້ທີມງານເລີຍນໍາຕອນສຸດທ້າຍຂອງລາຍການ ເຖື່ນ Travel ມາໃຫ້ເບິ່ງຕື່ມເຊິ່ງຕອນນີ້ມີຊື່ວ່າ “ບຸກກອງຖ່າຍ AV ແລະ ວີຖີຢາກູຊ້າ ”. 
ຄລີບລາຍການ ເຖື່ອນ Travel 


ທີ່ມາ เถื่อน Travel  
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------
testesese
Powered by Blogger.