Header Ads

ເຜີຍເບື້ອງຫຼັງອຸດສະຫາກໍາໜັງ AV ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນກັບການສ້າງເມັດເງິນມະຫາສານ

ຖ້າເວົ້າເຖິງໜັງ AV ບ້ານເຮົາອາດເບິ່ງເປັນເລື່ອງໜ້າອາຍ ແລະ ໜ້າລັງກຽດສຳລັບຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ນັກສະແດງ ແລະ ຄົນທີ່ເຮັດທຸລະກິດນີ້ ແຕ່ປະເທດຢີ່ປຸ່ນກັບເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ແລະ ສ້າງເມັດເງິນມະຫາສານ ຫຼື ເທົ່າກັບ 10% ຂອງ  GPD. ປະເທດຢີ່ປຸ່ນມີຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ/ອຸປະກອນເລື່ອງເພດແບບຖືກກົດໝາຍ ເຊິ່ງມີພື້ນທີ່ຂາຍເຄື່ອງເລື່ອງເພດແບບຈິງຈັງ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກທັງຄົນຢີ່ປຸ່ນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄປຢີ່ປຸ່ນຢ່າງຄຶກຄັກ. ນອກຈາກນັ້ນ ອຸດສະຫະກຳໜັງແບບນີ້ຍັງຕໍ່ຍອດສູ່ການສ້າງວົງນັກຮ້ອງທີ່ເອົານັກສະແດງ AV ມາປັ້ນເປັນນັກຮ້ອງ, ຖ່າຍແບບ,ອອກງານອີເວັ້ນ ແລະ  ອື່ນໆ. 

Mizusawa Nono ນັກສະແດງໜັງ AV


ລາຍການເຖື່ອນ Travel 
                               
                                                                 Mizusawa Nono ນັກສະແດງໜັງ AV

                                                                   Mitake Suzu ນັກສະແດງໜັງ AV

                                                                      Ai Minano ນັກສະແດງໜັງ AV


ທີ່ມາ: เถื่อน Travel
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------
testesese
Powered by Blogger.