Header Ads

ວັດພູມະໂລງ ທີ່ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ


ມື້ກ່ອນທີມງານ  tonamcha.com ພາໄປເບິ່ງຕາດຫ້ວຍຍາງຄໍາ ທີ່ຕີນພູບາຈຽງ ມື້ທີມພວກເຮົາພາທຸກທ່ານມາຊົມວັດພູ ມະໂລງ ຢູ່ທີ່ພູມະໂລງ ເຊິ່ງແມ່ນພູອີກໜ່ວຍທີ່ປະກົດມີຊື່ໃນນິທານ ຕໍານານ ທ້າວບາຈຽງ ແລະ ນາງມະໂລງ. ສໍາລັບວັດພູ ມະໂລງ ນີ້ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ບ້ານທ່າກຸ ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ.

ວີວເທິງວັດພູມະໂລງ 

ພະລານຫີນທີ່ວັດພູມະໂລງ 

ສາລາໂຮງທໍາ ທີ່ວັດໄຊຈະເລີນບຸນພົບ ທີ່ພູມະໂລງ 

ພຣະອາຈານ ບຸນມາກ ຖິຕິປັນໂຍ

ເສັ້ນທາງຂື້ນວັດພູມະໂລງ 

ປ້າຍທາງຂື້ນວັດພູມະໂລງ 


ຂອບໃຈຮູບພາບຈາກເພຈແຟນທີ່ໜ້າຮັກທຸກທ່ານ.
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------Powered by Blogger.