Header Ads

ດ່ວນ..! ເກິດອຸບັດຕິເຫດຕີນລະເບີດກາຍເປັນປະກາຍໄຟໄໝ້ລົດໂດຍສານ ອຸດົມໄຊ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ມື້ນີ້ເວລາປະມານ 2 ໂມງເກີດອຸບັດຕິເຫດຕີນລົດລະເບີດຈົນກາຍເປັນປະກາຍໄຟ ແລະ ໄໝ້ລຸກລາມ ເຊິ່ງເປັນລົດໂດຍສານຕຽງນອນຖ້ຽວ ອຸດົມໄຊ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ສໍາລັບຄວາມເສຍ ແລະ ຜູ້ບາດເຈັບຍັງບໍ່ທັນສາມາດລະບຸໄດ້ເທື່ອ.  
ຄລິບ (1)

ຄລິບ (2)


-----------------
testesese


Powered by Blogger.